Płaskowniki

Optymalizacja przekrojów prętów konstrukcji


Program Robot Millennium ma możliwość weryfikacji grup prętów i optymalizacji przekrojów prętów użytych w konstrukcji naszej hali.


Przy otwartym oknie „Wymiarowanie stali/aluminium” w oknie „Definicje” klikamy lm w zakładkę „grupy”. Numerujemy pierwszą z definiowanych grup pretów 1. Do pierwszej grupy zaliczymy prety stanowiące słupy konstrukcji. W oknie „lista prętów” wpisujemy numery prętów stanowiących słupy. Ponieważ jest to praca mozolna, korzystamy z zakładki „Wybór prętów”.


Lm w ikonkę „wybór prętów”, wprowadzamy dwiema strzałkami HEB200. W okienku „selekcja” wpiszą się numery wszystkich prętów HEB200. Zaznaczamy te numery prętów w okienku „selekcja”, kopiujemy i wklejamy w okienko „lista prętów w oknie „Definicje”. W tym samym oknie nazywamy tę grupę „słupy”. Dla grupy prętów „słupy” definiujemy grupy profili, które mają być uwzględnione w optymalizacji. Klikamy lm w zakładkę „przekroje”. Otwiera się okienko „selekcja przekrojów”, w którym wybieramy grupę przekrojów, które maja być uwzględnione w optymalizacji. Zaznaczamy „kat. pro”, w okienku „rodziny profili” wybieramy „HEB”, w okienku „profile” zaznaczą się wszystkie profile HEB, które są w bazie profili programu „Robot”, w okienku „wybrane profile” możemy określić, które z profili HEB mają być uwzględnione w optymalizacji. Poniżej w okienku „materiał” wyszukujemy stal 18G2. lm „zapisz”. Zdefiniowaliśmy grupę prętów, którą nazwaliśmy „słupy”. W taki sam sposób definiujemy grupę 2 „rygle”, grupę 3 „rygielki lekkiej obudowy”, grupę 4 „płatwie”.


Nośność nadkrytyczna σσ > cr jest uwarunkowana początkiem uplastycznienia elementów podtrzymujących ścianki które ulegają miejscowej deplanacji (żebra usztywniające). Nośność nadkrytyczną oblicza się przy zredukowanej sztywności giętej i podłużnej przekroju. Przekroje klasy IV to takie, w których utrata stateczności części składowych przekroju zmniejsza jego nośność krytyczną. Przekroje, w których nie występuje lokalna utrata stateczności zaliczamy do przekrojów krępych.


Wymiarowanie grup


Jeżeli ta opcja jest włączona to przeprowadzone zostanie wymiarowanie grup. Wymiarowanie polega na kolejnym przeglądaniu wcześniej przyjętego zbioru profili określonego przez definicję grupy i odrzucaniu tych, które nie spełniają kryteriów normowych. Odrzucanie kolejnych profili trwa do momentu znalezienia pierwszego spełniającego warunki normowe. Obliczenia grup prętów mogą być prowadzone z uwzględnieniem opcji optymalizacyjnych. Opisany proces przeprowadzany jest dla każdej rodziny profili należącej do analizowanej grupy z osobna. Obliczenia normowe dla każdego profilu wykonywane są dla kolejnych punktów pośrednich na pręcie, kolejnych przypadków obciążeniowych, kolejnych elementów danego pręta grupy i wszystkich prętów tworzących grupę. Jeśli dany profil nie spełnia warunków normowych dla jakiegoś punktu pośredniego, przypadku obciążeniowego lub elementu dowolnego pręta grupy, to jest on odrzucany i pobierany jest następny profil z listy przyporządkowanej grupie. Proces ten odbywa się aż do momentu wyczerpania się listy profili.

Więcej na ten temat

śruby dol
śruby kreska

Główna  |  Dlaczego warto?  |  Teoria w pigułce!

Warto zobaczyć:   Defibrylatory AED | płaskownik

Copyright Virtual Services - projektowanie stron internetowych

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.